Undervisningsforløb 0.-1.klasse

Målene for dette undervisningsforløb er:

  • at eleverne lærer Geogebra at kende og derved udvikler deres  hjælpemiddelkompetence.
  • at eleverne få et større kendskab til geometriske figurer og spejling inden for stofområdet ‘geometri og måling’.

Materialerne til forløbet vil give eleverne mulighed for at deltage uanset deres meget forskellige teknologiske kompetencer. Det kan være en fordel at anvende en forenklet udgave af Geogebra til en begyndelse. Her vil jeg anbefale ‘kvadratskabelon‘, som er udarbejdet af Martin Tuhn Klausen. Kvadratskabelonen (appletten) kan med fordel gemmes og deles med eleverne, så de kan arbejde videre i skabelonen.
Den fulde udgave af Geogebra kan introduceres, når eleverne er blevet fortrolige med fx at bruge ikoner, gøre sig til mus/pil for at kunne flytte på ting, kunne zoome ind og ud osv.

Flere elever vil undervejs blive udfordret på deres frustrationskompetence, da de vil lave begynderfejl og opleve, at fortrolighed med programmet kræver en stor grad af tålmodighed. Eleverne kan med fordel vidensdele deres gode idéer ved fx at vise hinanden, hvordan de selv har fundet ud af noget smart i programmet. Flere klasser har afholdt “se-dig-omkring-pauser”, hvor eleverne går rundt og ser hinandens tegninger for evt. at blive inspireret til nye features på egen tegning. (Rikke Teglskov (2012): Geogebra allerede i indskolingen. Matematik – nr.4)

Undervisningsforløbet vil strække sig over 6 lektioner, som er detaljeret beskrevet i følgende undervisningsplan. Du kan også finde mine noter til hver lektion i undervisningsplanen, som kan understøtte dig i din planlægning.

Materialerne til undervisningesforløbet finder du her.

Reklamer