Regneark

Et regneark er en slags tabel, hvor det hurtigt og enkelt er muligt at lave optællinger, udregninger, diagrammer m.m. I et regneark kan man arbejde med store mængder data, foretage komplekse beregninger, og ved hjælp af brugerdefinerede formler kan man lave automatiske beregninger med de indtastede data.

Regneark er inddelt i rækker (rød) og kolonner (gul), hvori der indtastes tal eller formler. Ændres et indskrevet tal i en celle (grøn), vil det automatisk medføre en ændring andre steder, hvor cellens navn er anvendt.

Regneark

Regneark kan ligeledes være anvendeligt til simuleringer (eksempel), samt giver gode muligheder for at arbejde undersøgende og eksperimenterende.

Følgende programmer og materialer kan være anvendelige i det videre arbejde:

Reklamer