Idéer til forløbet

I Damhusengens Skoles årshjul for faget matematik har ledelsen og skolens matematikvejleder i fællesskab besluttet at indskrive et samarbejde mellem 0. og 3. årgang i anvendelsen af det dynamiske geometri program Geogebra. Det samme er tilfældet for 4. og 7. årgang i det digitale værktøj Excel.

Skolen arbejder i forvejen med venskabsklasser, og det er derfor nærliggende at bygge videre på det i forvejen etablerede samarbejde mellem klasserne.

Eleverne på den ældste årgang i samarbejdet er ansvarlige for planlægningen af undervisningsgangene. Det betyder fx, at eleverne på 3. årgang laver flere Geogebra-filer, opgave- og aktivitetskort til det eksemplariske undervisningsforløb 0.-1.klasse. Det samme vil være tilfældet med 4. og 7. årgang.

Eleverne på 3. årgang kan have glæde af at benytte følgende appel ‘seks kvadratskabeloner‘ ved udarbejdelse af Geogebra-filer.

Reklamer