Digitale værktøjer

Digitale værktøjer står nævnt i store dele af færdigheds- og vidensmålene i matematik jf. Forenklede Fælles Mål. Selvom målene bliver frivillige, har underviseren en stor opgave i at gøre eleverne kompetente i deres brug af de digitale værktøjer i matematikundervisningen. Overvejelser og brugen af digitale værktøjer i matematikundervisningen kan give anledning til flere spørgsmål, som fx hvorfor, hvordan, til hvad mv.

Digitale værktøjer kan enten anvendes som et mål i sig selv eller som et middel i matematikundervisningen. Som det er beskrevet i Fælles Mål under hjælpemiddelkompetencen, “skal eleverne kunne anvende digitale værktøjer til undersøgelser, kunne vælge hjælpemiddel og vurdere forskellige hjælpemidlers muligheder og begrænsninger.”

Undervisningen kan med fordel veksle mellem, at eleverne:

  • bliver fortrolige med de digitale hjælpemidler og værktøjer.
  • tilegner sig kompetencer i samspil med relevante matematiske stofområder.

Underviseren skal hele tiden være opmærksom på, at der kan være situationer, hvor brugen af digitale værktøjer ikke er hensigtsmæssig. Derfor bør det fra forløb til forløb overvejes, hvordan digitale værktøjer og undervisningsmateriale med fordel kan anvendes for at sikre elevernes læring bedst muligt. Her kan det være relevant at have kendskab til følgende modeller og materialer ved planlægning, gennemførelse og evaluering af sin undervisning:

GemGem

GemGem

Reklamer